adresa računala


adresa računala
host address
* * *
• host address

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • adresa — adrèsa ž <G mn adrésā> DEFINICIJA 1. ime primatelja na pošiljci s točnim određenjem mjesta življenja [dati svoju adresu; napisati adresu] 2. mjesto na kojem fizička ili pravna osoba živi ili radi [adresa stana; adresa ureda] 3. inform. broj …   Hrvatski jezični portal

  • adrèsa — adrès|a ž 〈G mn adrésā〉 1. {{001f}}ime primatelja na pošiljci s točnim određenjem mjesta življenja [dati svoju ∼u; napisati ∼u] 2. {{001f}}mjesto na kojem fizička ili pravna osoba živi ili radi [∼a stana; ∼a ureda] 3. {{001f}}inform. broj ćelije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏nternetskī — ı̏nternetsk|ī prid. koji se odnosi na internet [∼i bonton; ∼a pornografija] ∆ {{001f}}davatelj ∼ih usluga tvrtka koja pojedincima i organizacijama daje pristup na internet; ∼a adresa adresa na internetu pomoću koje pristupamo nekom određenom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • internetski — ȉnternetskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Internet [internetski bonton; internetska pornografija] SINTAGMA davatelj internetskih usluga tvrtka koja pojedincima i organizacijama daje pristup na Internet; internetska adresa adresa na Internetu …   Hrvatski jezični portal

  • IP — (izg. ȋ pȇ, ȃj pȋ prema engl.) DEFINICIJA krat. int. standard koji definira način na koji se podaci prenose po mreži i prepoznaju kao poruke SINTAGMA IP adresa int. službena oznaka računala na Internetu (32 bitni broj podijeljen na četiri 8 bitna …   Hrvatski jezični portal